Innovatieve starterssteun VLAIO

Netwerk Ondernemen > Partners > Innovatieve starterssteun VLAIO
Subsidie oproep VLAIO

Innovatieve starterssteun ondersteunt starters in het opnemen van een pioniersrol binnen hun markt. De steun bestaat uit een begeleiding van de starter door een bedrijfsadviseur van Team Bedrijfstrajecten (VLAIO) en een vast steunbedrag van € 50.000. Het gesteunde project dient om een proof of concept en/of proof of business uit te werken. Kom je in aanmerking? Meld jouw dossier aan via de website van VLAIO. Je kan in je aanmeldformulier kiezen voor Netwerk Ondernemen als één van de partners. Je kan je aanmelden tot 2 maart 2022.

De oproep in ’t kort

Voor wie? Alle vennootschappen die voldoen aan de Europese kmo-definitie van een kleine onderneming; max. 2 jaar op 28/04/2022; ook starters waarvan de vennootschap nog niet is opgericht, komen in aanmerking. Je leest alle voorwaarden hier.

Voor wat? Financiële steun gecombineerd met externe begeleiding en advies

Bedrag: 50.000 euro

Deadline aanmelding Netwerk Ondernemen: 2 maart 2022

Steun gericht op prille starters

De oproep omvat een aanbod van financiële steun, gecombineerd met externe expertbegeleiding en business case advies vanuit VLAIO en haar partners. De steun is gericht op prille starters die voldoen aan de volgende criteria:

  • je vervult een pioniersrol binnen jouw markt/sector
  • je potentieel is groot, evenals je ambitie
  • je worstelt met onzekerheden die een inspanning van minimum 1 jaar en/of 70.000 euro vragen
  • je beschikt over een competent team en startnetwerk
  • je kan minimum 5 VTE’s tewerkstellen in je onderneming binnen de 5 jaar

Je project heeft een flexibele uitvoering, maar duidelijke leverbaarheden. Met andere woorden: je onderneming heeft een duidelijke doelstelling waarvoor het deze subsidiesteun wil aanwenden. Dit resulteert in een duidelijke ‘proof of business’ of ‘proof of concept’.

Meer info vind je op de website van VLAIO.