Opiniestuk: Dieter Veulemans van CityCubes over zijn groeipijnen als scale-up

Als startende onderneming doe je vaak dingen op goed gevoel. Je probeert, je valt en je staat weer op. Van zodra je als bedrijf begint te groeien, is dit niet meer zo evident en beginnen ook de eerste groeipijnen zich voor te doen. Aan het woord is Dieter Veulemans, oprichter van CityCubes.

Uitbreiding team

Mensen aanwerven, meer bepaald de juiste profielen aanwerven bleek al snel niet zo makkelijk te zijn. Soms maak je een foute keuze en moet je mensen ontslaan. Geloof mij, dat is in het begin heel moeilijk en het eerste ontslag is ook een afschuwelijke ervaring. Maar na verloop van tijd weet je hoe je dit best aanpakt.

Het is belangrijk mensen aan te werven met verschillende competenties en die passen binnen de bedrijfscultuur. Bij ons is het belangrijk dat elke werknemer zijn mannetje kan staan. Voor elk project werken wij bewust in teams van 2 opdat zij elkaar versterken en van elkaar kunnen leren.  

Perceptie werken voor een start-up/scale-up versus realiteit

Werken voor een start-up is hard werken. De lat wordt hoog gelegd en de werkdruk is nu eenmaal zwaarder. Je wilt je als beginnende onderneming bewijzen en een 9-to-5 mentaliteit past daar niet in thuis. Ook ontbreken in een start-up vaak de vaste structuren zoals een eigen HR dienst. Het is in het begin dan ook zoeken naar hoe bepaalde zaken best aangepakt worden.

“Klanten verwachten dat wij 24u op 24u bereikbaar zijn, 7 dagen op 7.”

Wij werken vaak met schoolverlaters die heel gemotiveerd zijn in het begin, maar die motivatie moet je behouden. Bij CityCubes zitten we in de event sector en dat is een heel ander ritme. Klanten verwachten dat wij 24u op 24u bereikbaar zijn, 7 dagen op 7. Het is daarom ook belangrijk om vanaf het begin de juiste verwachtingen te schetsen naar personeel toe, ook al schrikt het af.

Uitbesteding versus in-house

Een les die ik geleerd heb: van zodra er budget is, lijst dan jouw prioriteiten op en steek geld in een nieuw profiel (in-house of extern) die jouw werk kan verlichten.

 “Tijd is kostbaar en die spenderen we liever aan onze klanten en projecten.”

Zo hebben we sinds kort een loopbaanbegeleider aangeworven om het team bij te staan. Maar ook voor ons als founders is dit een enorme meerwaarde om zo meer te leren over HR en hoe we de groeipijnen bij personeel kunnen aanpakken. Ook was het een bewuste keuze om de boekhouding te outsourcen. Vroeger deden we dit zelf maar tijd is kostbaar en die spenderen we liever aan onze klanten en projecten. Daarnaast hebben we een 2-tal maanden geleden ook een Chief Happiness Officer aangeworven. Iemand die het hele team ondersteunt en die alle organisatorische zaken aanpakt. Want als je zoveel aan jouw hoofd hebt, dan vergeet je soms de zaken die ertoe doen zoals de verjaardagen van jouw team, het inplannen van een team drink,….

Collega versus baas

De lijn tussen collega en baas zijn is voor mij een heel dunne lijn. Collega’s worden vrienden, zeker als je met een klein team bent. Maar soms eisen situaties dat je de rol als baas opneemt en dit kan dit al eens resulteren in een zware persoonlijke discussie.

Ik ben ervan overtuigd dat er een bepaalde hiërarchie moet zijn binnen het team en dat is iets waar ik zelf mee worstel. Zo probeer ik meer afstand te nemen van nieuwe collega’s om zo die grens beter af te bakenen.

Work-life balance

Hoe meer je groeit, hoe moeilijker het wordt om die work-life balance te bewaken. Tijdens de dag volg ik de projecten op van het team en stuur ik aan waar nodig. ’S avonds kan ik pas beginnen aan mijn mailbox en het maken van presentaties. Zo blijf je van ’s morgens tot ’s avonds bezig en vergeet je soms tijd te maken voor vrienden en familie.

Ideale werkruimte

Waar we momenteel mee worstelen is onze kantoorruimte. Een jaar geleden was deze perfect. Ideaal van grootte zonder dat mensen op elkaars lip zaten. Met de uitbreiding van het team is het krapper geworden en werkt dit ook niet altijd in het voordeel van de productiviteit. Maar hoe schat je in hoeveel ruimte je nodig zal hebben? Dit is iets waar je ook op voorhand best aan denkt.

Uiteraard is groeien plezant en werkt het motiverend maar waar er nog te weinig bij stilgestaan wordt, zijn de groeipijnen waar je mee te kampen krijgt. Bereid je hierop voor en laat je bijstaan indien nodig.

Als afsluiter geef ik 2 tips mee aan alle start-ups en scale-ups waar ik zelf veel waarde aan hecht:

  • Sta stil bij wat je al gerealiseerd hebt en wees er trots op. Ga eens naar jouw Facebookpagina en scroll helemaal beneden naar de eerste post en werk zo naar boven. Dan zie je van waar je komt en waar je nu staat.
  • Motiveer jouw mensen! Een goed voorbeeld vind ik de film Wolf of Wall Street en het invoeren van The Hum. Bij ons op kantoor hebben we een grote gong hangen en elke keer als er een project binnengehaald wordt, mag die persoon op de gong slaan en krijgt hij een applaus van het hele team. Een kleine geste maar werkt enorm motiverend.

Dieter Veulemans is founder van CityCubes, een brand activation bureau dat zich specialiseert in pop-up activaties.

About the author

Leave a Reply